Privacybeleid

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring  (hierna  de  “Privacyverklaring”)  van Vandewaetere, Mattias met maatschappelijke zetel te 8211 Aartrijke en met als ondernemingsnummer 0849.412.766 (Hierna ook “Beer-Cycle” of “wij”)

Uw privacy is bij Beer-Cycle van groot belang.
Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden in deze privacyverklaring duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonsgegevens verwerken.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn bij de uitvoering van onze diensten.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, daar waar toestemming verplicht is
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan onze partners die persoonsgegevens verwerken
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzake, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Uw gegevens zijn veilig bij ons. Als u vragen heeft, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

info@beer-cycle.be
Boterweg 5, 9211 Aartrijke
+32 (0) 478 53 42 15

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beer-Cycle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten (contactformulier) en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Door het invullen van hun gegevens op het contactformulier, verstrekken de gebruikers de toelating om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag alsook toe te voegen aan onze nieuwsbrief.
Beer-Cycle heeft deze informatie nodig voor een optimale dienstverlening.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Facturatiegegevens
 • Geboortedatum

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beer-cycle.be. We verwijderen de informatie zo snel mogelijk.

Beer-Cycle  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze goederen en diensten bij u af te kunnen leveren , op te stellen en te komen ophalen
 • Om uw betaling af te handelen
 • Om u te contacteren via telefoon of e-mail indien nodig in de uitvoering van onze dienstverlening
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om reclame te maken over onze aanbiedingen. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen de reclame
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bij onze belastingaangifte

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Beer-cycle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om onze diensten te kunnen realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en maximaal 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Beer-cycle verstrekt uitsluitend aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerking van persoonsgegevens

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij ermee doen
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens
 • Laten corrigeren van fouten
 • Laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • Laten overdragen van persoonsgegevens aan een derde
 • Intrekken van toestemming
 • Beperken van bepaalde verwerking
 • Bezwaar maken tegen bepaald gebruik

De klant kan zijn persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen door een gedagtekende brief te richten aan info@beer-cycle.be. We zullen binnen de maand ingaan op uw verzoek. Deze termijn kan worden verlengd door redenen eigen aan de specifieke rechten van betrokkenen of complexiteit van het verzoek. Bij verlenging van de termijn, informeren we u over de verlenging.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beer-cycle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik tegen te gaan. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden.

Klacht indienen

Als u de indruk heeft dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@beer-cycle.be. Wij verwerken elke klacht intern en communiceren dit verder met u. Voor meer informatie hierom verwijst Beer-Cycle u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Gegevensbeschermingsautoriteit (CBPL).

Wijziging van Privacy verklaring

Beer-cycle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy verklaring. Laatste aanpassingen 7/08/2021

Disclaimer

Door het bezoek en het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met de voorwaarden in deze Disclaimer.

Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak gemaakt worden op de inhoud van deze website.

De inhoud van Attractieverhuur Beer-Cycle is met de grootste zorg samengesteld, het kan echter voorkomen dat de informatie op deze website – ondanks de betrachte zorgvuldigheid – niet actueel is of onjuistheden bevat.

De gegevens op onze website kunnen te allen tijde zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Beer-Cycle worden gewijzigd.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt door Beer-Cycle uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Niets uit deze website (tekst en beeld), en overige Beer-Cycle publicaties mag zonder vooraf verstrekte toestemming gekopieerd worden.

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die via een website op de lokale computer van de bezoeker worden geplaatst.

Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben:

 • sessiecookies (tijdelijke cookies, automatisch gewist kort na je bezoek)
 • technische cookies (voor bijhouden van taalvoorkeur)
 • tracking cookies (cookies die je gedrag op de website volgen en bijhouden)
 • sociale cookies (gelinkt aan sociale media)

De cookies worden geplaatst door de server van de website, dan wel door een partner van de website.

De server van de website kan alleen de cookies lezen die het zelf geplaatst heeft. Hij heeft geen toegang tot de rest van de informatie die op uw pc, laptop, tablet of gsm staat.

Een cookie bevat een unieke cijfercode die toelaat om de pc te identificeren gedurende een volgend bezoek aan de website. Zo worden bijvoorbeeld de opgeslagen voorkeurinstellingen de volgende keer automatisch weergegeven.

Het gebruik van cookies is ingegeven vanuit het voornemen om de gebruikerservaring bij een volgend bezoek aan de website te gaan verbeteren.

Meer informatie over de soorten cookies kan u vinden op www.allaboutcookies.org.

Rechten en beheer

Artikel 129 van de Wet van 13.06.2005 betreffende de elektronische communicatie (B.S. 20.06.2005) regelt het gebruik van cookies.

Conform de Belgische wetgeving kunnen cookies pas op uw computer geïnstalleerd worden nadat u voorafgaandelijk hierover duidelijk geïnformeerd werd en hiertoe de toestemming heeft gegeven.

Deze regel is niet van toepassing op cookies die essentieel zijn voor het tot stand brengen van de communicatie (technische opslag van informatie) of om diensten te kunnen leveren die door de gebruiker specifiek gevraagd zijn en het gebruik van cookies hiervoor strikt noodzakelijk is.

Bij uw eerste bezoek aan onze site wordt gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze site wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en zo uw toestemming intrekken.

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Het uitschakelen van cookies kan invloed hebben op de gebruikservaring en kan mogelijks er toe leiden dat bepaalde pagina’s van de website niet of minder goed functioneren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: http://www.allaboutcookies.org/

U kan uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of wanneer de installatie van cookies geweigerd wordt. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Let op: het doorklikken naar andere plaatsen op de website wordt aanzien als een impliciete goedkeuring met het gebruik van cookies en de cookie-policy.

Weke cookies worden gebruikt?

Beer-cycle maakt gebruik van volgende cookies:

 • Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

 • Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites gemakkelijker en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Deze cookies kunnen gebruikt worden om u te herkennen indien u de website opnieuw bezoekt en uw registratiegegevens op te slaan of uw voorkeuren die u hebt aangegeven op de website te onthouden.

 • Third party cookies/tracking cookies
  • Deze website maakt via Google gebruik van Google Analytics om na te gaan hoe de bezoeker de website raadpleegt. Google Analytics is een webanalysetool verstrekt door Google Inc, gevestigd in de VS en voldoend aan Privacy Shield. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van de website te volgen en te onderzoeken, om rapporten en statistieken te produceren met betrekking tot deze website en om deze te delen met andere Google-diensten. Google gebruikt mogelijks de verzamelde gegevens om de advertenties binnen haar eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Gebruikers die niet willen dat hun gegevens worden gerapporteerd door Google Analytics, kunnen gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Zie https://privacy.google.com voor meer info over de privacy settings.

 • Facebook Pixel en Facebook SDK zijn hulpmiddelen die bedrijven aan hun website of app kunnen toevoegen om nieuwe klanten te bereiken die mogelijk geïnteresseerd zijn in hun producten of diensten. Het is een stukje Javascript-code die bijhoudt welke pagina’s jouw websitebezoeker bekijkt. Met deze tools kunnen bedrijven gegevens over de interacties van mensen op hun website of app naar Facebook sturen, zoals wanneer iemand een aankoop doet of een app opent. Op die manier krijgen bedrijven inzicht in hoe hun website, app of advertenties presteren en of ze de juiste mensen bereiken. Concreet worden op Facebook advertenties voor onze evenementen, producten en diensten weergegeven als je recent onze website hebt bezocht.

Mocht je na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan je steeds contact opnemen via info@beer-cycle.be
Laatst bijgewerkte versie: 9/08/2021